Idag håller ATSUB/Göteborg en manifestation på G A-torg mellan klockan 11.30-18.00. Manifestationen går under namnet ”Enda Vittnet”. Vi vill synliggöra bristen på upprättelse vid sexuella övergrepp och våld för barn, unga och dess anhöriga. Vi talar för alla dem som inte själva kan. De flesta övergreppen sker i hemmets trygga vrå utan några verkliga vittnen – bara ett tigande gosedjur som ser och hör men inget kan göra. Mjukisdjuren i manifestationen gestaltar vanmakten, ensamheten, hopplösheten, misstron, besvikelsen, sorgen, rädslan, litenheten, lidandet och utsattheten hos dem vi möter varje dag.

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som skänkt era egna vittnen till manifestationen – vi kommer att behandla dem värdigt.