Nu kan du anmäla ditt intresse till att gå i stöd/samtalsgrupp, hänga med på sommarläger samt få hjälp med att ansöka till fonder och stiftelser.

Skulle du vilja gå i en stödgrupp under våren? Träffarna är under kvällstid i föreningens lokal och vi börjar alltid med en gemensam måltid. I en trygg miljö ges du möjlighet att möta andra anhöriga och samtala om dina erfarenheter, känslor och funderingar. Samtalsgruppen börjar så fort vi fått in tillräckligt många intresseanmälningar.

Förra sommaren anordnade föreningen en lägervecka på Buagården. Vi har nu möjlighet att göra detta igen under vecka 32. Är du och ditt/dina barn intresserade av att följa med? Vi tar nu emot intresseanmälningar och garanterar en fantastisk vecka där barnen är i fokus.

Vi vet att många av er kämpar för att få ekonomin att gå ihop och föreningen vill därför erbjuda en ”stiftelse- och fondsökningsdag”. Vi vet att det ofta finns medel att söka och har köpt in böcker med mängder av stiftelser/fonder som kan vara till hjälp. Anmäl ditt intresse så planerar personalen in en dag när tillräckligt många vill delta.

Ring 031-20 99 49 alt. helena@atsubgbg.nu för att anmäla dig för något/några av ovanstående aktivteter.