Vi vill med detta påminna er om att det är tid att nominera kandidater till ATSUB/GBG styrelse. Skriv gärna också en kort beskrivning om vad Ni tror att personen kan bidra med i uppdraget. För att vi skall ha tid och möjlighet att förbereda förslag till årsmötet vill vi ha era nomineringar senast den 10 mars.Vårt förslag på kandidater kommer att redovisas på årsmötet den 22 mars. Vi vill starkt understryka vikten av att ni nominerar kandidater till styrelseuppdraget. Utan ert engagemang och era förslag på kandidater har vi som valberedning svårare att fullfölja vårt uppdrag på ett, för alla ATSUB/GBG medlemmar, bästa sätt. Har ni frågor eller funderingar får ni gärna ta kontakt.

ATSUB/GBG valberedning
Jeanette och Helena
031-20 99 49