Skuld, skam och straff

Ur programmet:

Tonårspojkar som begått sexuella övergrepp: Hur ser deras liv ut som unga vuxna?
Sara Ingevaldson – Doktorand på Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet

Saras forskningsprojekt följer upp en grupp om 45 unga män som när de var tonåringar begick sexuella övergrepp. Fokus är de unga männens egna upplevelser och uppfattning om konsekvenserna av att som tonåring identifierats som förövare. Föreläsningen kommer att behandla den första studien inom projektet; deras intima relationer och sexualitet som unga vuxna.

Hjälp vid oönskad sexualitet
Katarina Görts Öberg – Med Dr, leg psykolog/psykoterapeut. Centrum för Andrologi & Sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset

CASM är en multidisciplinär verksamhet med tvärvetenskaplig profilering. Sedan april 2006 utreder, diagnostiserar och behandlas patienter med bland annat sexuella funktions- störningar och sexuella avvikelser, vilket Katarina kommer att berätta mer om. Föredraget kommer också behandla Hjälptelefonen PrevenTell dit människor som känner att de tappat kontrollen över sin sexualitet, oroas över sina tankar eller är rädda för att göra sig själv eller andra illa kan ringa.

De mest hatade – om sexualbrottslingar och behandling
Börje Svensson – leg. psykoterapeut

Föreläsningen tar huvudsakligen avstamp i det arbete Börje Svensson under drygt tio år utfört på Norrtäljefängelsets sexualbrottsavdelning. Vilka är människorna bakom brotten och vill man förstå en sexualbrottsling? Är alla som begår sexualbrott mot barn pedofiler? Övergreppsspecifik behandling – vad är det? De anhöriga – hur blir det för dem?

Sexuellt våld – koppling till hälsa
Steven Lucas – Överläkare, Med Dr, Akademiska barnsjukhuset. Child Health & Parenting Research Group, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Internationellt visar forskning allt tydligare att utsatthet för våld och övergrepp under barn domen är kopplad till psykisk och fysisk ohälsa. Hur ser det ut i Sverige? Steven Lucas berättar om resultat från studien Våld och hälsa som genomfördes av Nationellt centrum för kvinnofrid, med fokus på sexuella övergrepp som ett folkhälsoproblem.

Läs mer om hur du anmäler dig: inbjudan 2015