Bli medlem

ATSUB/GÖTEBORG VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR.

SOM MEDLEM FÅR DU VÅRT MEDLEMSBREV OCH INBJUDNINGAR TILL OLIKA AKTIVITETER SAMT ATT DU STÖDJER VÅR VERKSAMHET FÖR ANHÖRIGA OCH UTSATTA BARN.

I vår verksamhet möter vi dagligen anhöriga vars barn och ungdomar varit utsatta för sexuella övergrepp. Genom gemenskapen på ATSUB/Göteborg och våra aktiviteter får anhöriga stöd och hjälp i sin läkningsprocess. Vårt mål är att erbjuda stöd inte bara under perioden då de bearbetar sitt trauma, utan också att vara en väg till självutveckling i ett senare skede.

Som medlem har du inte bara möjlighet att själv delta i aktiviteter utan stöder även anhöriga som är i behov av vår verksamhet. Har du frågor och funderingar, eller är det någon aktivitet i vår verksamhet som du saknar, är du välkommen att kontakta oss.

Vi jobbar för att alla medlemmar ska finna mening i vår verksamhet.

MEDLEMSAVGIFTER:

Medlem: 100 kr/ år
Familj: 200 kr/år

MEDLEMSAVGIFTEN BETALAS IN PÅ:

BG: 302-7299
Uppge namn och adress alternativt e-postadress om du önskar få medlemsbrev och nyheter.

OM DU VILL GE EN GÅVA:

BG: 302-7299 eller swish 1230182188

Vid frågor kontakta ATSUB/Göteborg.
Telefonnummer till kontor: 031-20 99 49 eller 23 30 43
E-post: info@atsubgbg.nu