Välkommen till föreningens årsmöte tisdagen den 24 mars klockan 18.00 i våra lokaler på Prästgårdsängen 21. Vi bjuder på fika. Ärenden, som medlem vill ha behandlad på årsmötet, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor före årsmöte. Alla handlingar finns att hämta på föreningens kontor två veckor före årsmöte.

Kallelse årsmöte

Föredragning-15