Under fyra kvällar i vår, med start den 28 januari, erbjuder föreningen stödgrupp för anhöriga. Passen kommer att ledas av Leg. Psykoterapeut Pamela Sjödin-Cambell i jourens lokaler på Föreningsgatan. Vi kommer att bjuda på lättare middag. Om du är intresserad av att vara med i stödgruppen eller vill veta mer, kontakta Helena eller Jeanette. Det är ett begränsat antal som kan medverka och det är viktigt att du kan vara med på alla träffarna.