Föreningen erbjuder samtalsgrupper både på dag- och kvällstid.

Runda bordet/dagtid

Välkommen till stödgruppen Runda Bordet – lunchföreläsning med efterföljande gruppsamtal tillsammans med oss och en inbjuden expert. Tillsammans i gruppen får du möjlighet att lyfta dina tankar, erfarenheter och frågor kring olika specifika ämnen samt får stöd av gruppen och verktyg av föreläsaren.
Du väljer själv vilka du vill delta i och måste anmäla dig till varje tillfälle. Vid anmälan behöver vi få veta vad du vill veta mer om så att föreläsningen blir skräddarsydd för de som medverkar.

Gruppen kommer att bestå av max 8 personer och vi bjuder på en lättare lunch. Vi träffas i föreningens lokaler klockan 11.30 och slutar ca klockan 13.30.
Tisdag 6 november – Tema ”socialtjänsten och utredningar”
Tisdag 4 december – Tema ”fysiska effekter av trauma och PTSD
Anmäl dig på 031-20 99 49 senast veckan innan varje träff.

Samtalsgrupp/kvällstid

Välkommen till höstens sista samtalsträff, torsdagen den 25 oktober. Temat för kvällen är: gå sönder-läka.
Du ges möjlighet att samtala om dina upplevelser och möta andra i liknande situationer i en trygg miljö. Det är en öppen samtalsgrupp vilket innebär att du inte behöver ha deltagit under tidigare träffar. Men vi behöver få en anmälan för att underlätta planeringen.
Samtalsledare är Gunilla Henriksson och Ingela Dahlin.
Vi träffas över en bit mat på Föreningsgatan 8b, klockan 17.30-19.30.
Anmäl dig på 031-20 99 49 senast veckan innan