Härmed kallas du till extra årsmöte för ATSUB/Gbg – Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar/Göteborg. Föreningen bjuder på fika under kvällen.
Tid: tisdagen den 28 april klockan 18.00
Plats: Prästgårdsängen 21 BV, Göteborg