ENDA VITTNET

Manifestationen Enda vittnet genomförs fyra gånger per år i Göteborg – två gånger på våren och två gånger på hösten. Exakta datum och tider läggs ut på föreningens facebook- och instagramsida. Syftet med manifestationen är att synliggöra bristen på upprättelse vid sexuella övergrepp för barn, unga och dess anhöriga. ATSUB/Göteborg talar för alla dem som inte själva kan.

De flesta sexuella övergrepp sker i hemmets trygga vrå utan några verkliga vittnet – bara ett tigande gosedjur. Vår hög med mjukisdjur gestaltar vanmakten, ensamheten, hopplösheten, misstron, besvikelsen, sorgen, rädslan, litenheten, lidandet och utsattheten hos dem vi möter varje dag. Vill du skänka ett vittne till vår hög går det bra att kontakta oss eller lämna direkt på plats när manifestationen genomförs.