Kallelse till årsmöte för föreningen ATSUB/Gbg – Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar/Göteborg. Handlingar finns att hämta i föreningslokalen två veckor före årsmötet samt kommer att delas ut på plats till alla närvarande.

Datum: tisdagen den 22 mars
Tid: 13.00
Plats: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1 B
Vi erbjuder möjlighet att medverka digitalt under årsmötet via zoom.

Kallelse och föredragningslista årsmöte 2022

Proposition om stadgeändringar