Kallelse till årsmöte för föreningen ATSUB/Gbg – Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar/Göteborg. Handlingar finns att hämta i föreningslokalen två veckor före årsmötet samt kommer att delas ut på plats till alla närvarande.
Datum: Torsdagen den 21 mars 2024
Tid: 11.00
Plats: Föreningsgatan 8B, Göteborg
Vi erbjuder möjlighet att medverka digitalt under årsmötet via zoom.

kallelse och föredragningslista årsmöte 2024