Föreningens årsmöte kommer att hållas tisdagen den 22 mars klockan 18.00 i vår lokal, Föreningsgatan 8B, Göteborg. Vi bjuder på en lättare fika. Ärenden, som medlem vill ha behandlad på årsmötet, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor före årsmöte. Alla handlingar finns att hämta på föreningens kontor två veckor före årsmöte.

Välkommen!

Styrelsen

årsmöteskallelse 2016

Föredragningslista 2016